มอร์ – มิลค์...พลิ้วไหว (More Milk)

มอร์ – มิลค์...พลิ้วไหว (More Milk)

21-12-2021
มอร์ – มิลค์...พลิ้วไหว (More Milk)

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความสำคัญของนมโค ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ ทั้งทางด้านการปศุสัตว์ และ ด้านโภชนาการ ซึ่งนมประกอบด้วยสารอาหาร เช่น แคลเซียม โปรตีน และไขมัน เป็นต้น ในกิจกรรมนี้จึงพยายามเชื่อมโยงการทดลองอย่างง่ายที่ให้น้อง ๆ มาทดสอบการเคลื่อนไหวของโปรตีน และไขมัน เมื่อเจอกับสารปริศนาชนิดหนึ่ง ที่มีอยู่ในห้องครัวของทุก ๆ บ้าน แต่จะเป็นอะไรนั้น มาร่วมหาคำตอบกับกิจกรรมนี้กันเลย

หมู่คณะ 50 บาท/คน

walk in 100 บาท/คน

ข่าวสารที่่คล้ายกัน