สืบค้น...ต้นแคคตัส (Finding Cactus)

สืบค้น...ต้นแคคตัส (Finding Cactus)

21-12-2021
สืบค้น...ต้นแคคตัส (Finding Cactus)

ต้นกระบองเพชร หรือ Cactus เป็นพืชที่มีความอดทนสูง สามารถอยู่รอดได้ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างในทะเลทราย แต่ทำไมเขาถึงอดทนได้นะ น้องๆ จะได้คำตอบจากการทำกิจกรรม “สืบค้น...ต้นแคคตัส” และยังได้สนุกกับการปลดปล่อยจินตนาการ เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะต้นแคคตัสจากเม็ดทรายด้วยตัวเอง

หมู่คณะ 50 บาท/คน

walk in 100 บาท/คน

ข่าวสารที่่คล้ายกัน