ส่องผู้ล่า ป่าเขตร้อน ( Predators X-Ray)

ส่องผู้ล่า ป่าเขตร้อน ( Predators X-Ray)

21-12-2021
ส่องผู้ล่า ป่าเขตร้อน ( Predators X-Ray)

“ส่องผู้ล่า ป่าเขตร้อน Predators X-ray” เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับนิทรรศการในโซนป่าเขตร้อน โดยนำลักษณะของสัตว์ที่อาศัยในป่าเขตร้อน มาสำรวจ สังเกต และชวนคุยเรื่องลักษณะของการเป็นผู้ล่า พาเด็ก ๆ สำรวจ สังเกตลักษณะกะโหลก เขี้ยว และฟัน ผ่านการส่องภาพกระดูกของสัตว์ บนกล่อง Light up เช่น เสือ งู จระเข้ นาก และเปรียบเทียบความแตกต่างลักษณะของฟันระหว่างผู้ล่ากับเหยื่อได้ พร้อมส่งเสริมให้เด็ก ๆ เข้าใจในบทบาทของสัตว์ผู้ล่าในธรรมชาติอย่างสมดุล

หมู่คณะ 50 บาท/คน

walk in 100 บาท/คน

ข่าวสารที่่คล้ายกัน