เวลาของฉัน (Own Time)

เวลาของฉัน (Own Time)

21-12-2021
เวลาของฉัน (Own Time)

นอกจากมนุษย์แล้ว เวลา ยังมีความสำคัญกับการดำรงชีวิตของสัตว์ กิจกรรมนี้น้อง ๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเร็วของสัตว์ ถึงแม้จะมีสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกัน (วงศ์เดียวกัน) แต่ก็มีความเร็วสูงสุดที่แตกต่างกัน พร้อมทั้งน้อง ๆ จะได้รู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการจับเวลา ที่ใช้กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างนาฬิกาทราย

หมู่คณะ 50 บาท/คน

walk in 100 บาท/คน

ข่าวสารที่่คล้ายกัน