ค่านซีเกท

ค่านซีเกท

23-12-2021
ค่านซีเกท

กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์,เทคโนโลยีและฝึกฝนกระบวนการลงมือปฎิบัติ เพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นค่ายที่จัดขึ้นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน