สื่อวิดิทัศน์และเอกสารประกอบ: การรับมือข้อมูลเท็จ ฉบับนักวิทยาศาสตร์

สื่อวิดิทัศน์และเอกสารประกอบ: การรับมือข้อมูลเท็จ ฉบับนักวิทยาศาสตร์

06-10-2023

สื่อวิดิทัศน์

การรับมือข้อมูลเท็จ ฉบับนักวิทยาศาสตร์
A How-To Guide "Spot and Tackle Mis and Dis-information in Life Science and Engineering"
Training for the Trainers to Counter Mis- and Disinformation in Life Science and Engineering
Exclusive Workshop "Counter Mis- and Disinformation in Life Science and Engineering"
 

เอกสาร

การรับมือข้อมูลเท็จ ฉบับนักวิทยาศาสตร์
Countering Misinformation Guide (in Khmer)
Countering Misinformation Guide (in Vietnamese)
Addressing Inaccurate and Misleading Information About Biological Threats

ข่าวสารที่่คล้ายกัน