Day Camp เดือน มี.ค. 2567 NSM Science Square @ Chiang Mai

Day Camp เดือน มี.ค. 2567 NSM Science Square @ Chiang Mai

24-02-2024
Day Camp มี.ค. 2567 NSM Chiang Mai

Day Camp ค่ายวิทยาศาสตร์ รูปแบบ 1 วัน (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
สำหรับเด็ก เดือน มีนาคม 2567
NSM Science Square @ Chiang Mai อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พิกัด
 

 • สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก ทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
 • เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21
 • มีการแบ่งกลุ่มแบบคละ เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม และฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต

 
ในเดือน มีนาคม 2567 นี้ เปิดให้บริการ 2 หลักสูตร คือ


ค่าย World Water Day [กำลังศึกษาชั้น ป.1-3 หรือเทียบเท่า] กรณีอยู่ระหว่างเลื่อนระดับชั้น หมายถึง จบชั้น ป.1 กำลังจะขึ้น ป.2 จนถึงจบชั้น ป.3 กำลังจะขึ้น ป.4

 • รู้จักกับที่มาและความสำคัญของน้ำ รู้จักระบบนิเวศในน้ำแบบต่าง ๆ  เรียนรู้กระบวนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ครั้งที่ 1 : วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567
 • ครั้งที่ 2 : วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567
 • ครั้งที่ 1 และ 2 เป็นกิจกรรมแบบเดียวกัน โปรดเลือกวันที่สะดวกเพียง 1 วัน
 • เวลา 9.30-16.30 น. กำหนดการ คลิก
 • ค่าใช้จ่าย 700 บาท/คน
 • สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 630 บาท/คน รายละเอียดสิทธิพิเศษสมาชิก คลิก
 • ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว
 • ปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น.


ค่าย Emergency Calling You (รัก ห่วงใย ยามฉุกเฉิน) [กำลังศึกษาชั้น ป.4-6 หรือเทียบเท่า] กรณีอยู่ระหว่างเลื่อนระดับชั้น หมายถึง จบชั้น ป.4 กำลังจะขึ้น ป.5 จนถึงจบชั้น ป.6 กำลังจะขึ้น ม.1

 • เรียนรู้ทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้น ผ่านการจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉินในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สำลักอาหาร การทำ CPR การใช้เครื่อง AED ควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญและทีมผู้มีประสบการณ์จริง
 • ครั้งที่ 1 : วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567
 • ครั้งที่ 2 : วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567
 • ครั้งที่ 1 และ 2 เป็นกิจกรรมแบบเดียวกัน โปรดเลือกวันที่สะดวกเพียง 1 วัน
 • เวลา 9.30-16.30 น. กำหนดการ คลิก
 • ค่าใช้จ่าย 1,200 บาท/คน
 • สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 1,080 บาท/คน รายละเอียดสิทธิพิเศษสมาชิก คลิก
 • ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว
 • ปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น.


เงื่อนไข

 • จำกัด 30 คน/ค่าย/ครั้ง
 • สงวนสิทธิ์อายุผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • สมัครล่วงหน้า (ไม่รับ Walk-in)
 • กิจกรรมรูปแบบ 1 วัน ไป-กลับ (ไม่ค้างคืน)
 • ดำเนินกิจกรรมเป็นภาษาไทย
 • ผู้ปกครองสามารถติดตามชมภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมได้ที่ Facebook : NSM Science Square at Chiang Mai


สิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเตรียม

 • กระเป๋าส่วนตัว สำหรับใส่เอกสาร ชิ้นงาน เกียรติบัตร และของรางวัลกลับบ้าน
 • กิจกรรมจัดในห้องปรับอากาศ อาจต้องจัดเตรียมเสื้อกันหนาวเพิ่มเติม


โปรดใช้สมาร์ตโฟนที่มีแอปพลิเคชันไลน์ในการลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น.
ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก
* โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
*** เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 2 วันทำการ


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม NSM
โทร.0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์)
Email: nsm.scicamp@gmail.com


จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่
NSM Science Square @ Chiang Mai

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พิกัด
โทร. : 09 3745 8550 และ 0 2577 9999 ต่อ 2122-2123
Facebook : NSM Science Square at Chiang Mai

เปิดให้บริการ : วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-17.00 น.
หยุดทุกวันจันทร์
 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน