DIY My Zodiac

DIY My Zodiac

21-12-2021
DIY My Zodiac

เรียนรู้ที่มาของกลุ่มดาวจักรราศีทางดาราศาสตร์ และประดิษฐ์กรอบรูปจักราศีตามวันเกิดของตัวเอง โดยใช้หลอดไฟ led แทนตำแหน่งของดวงดาว ต่อวงจรแบบขนานโดยใช้สายไฟ ฝึกทักษะการต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื่องต้น

หมู่คณะ 50/คน

walk in 100/ครอบครัว (ไม่เกิน4คน ทำชิ้นงานได้ 2 ชิ้น)

ข่าวสารที่่คล้ายกัน