บ้านต้านแผ่นดินไหว

บ้านต้านแผ่นดินไหว

21-12-2021
บ้านต้านแผ่นดินไหว

 

การประดิษฐ์และออกแบบบ้านจำลองที่สามารถทนต่อแผ่นดินไหว และปรัปปรุงแก้ไขตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศกรรม

หมู่คณะ 90/คน

walk 100/ชุด

ข่าวสารที่่คล้ายกัน