สายพานลำเลียง

สายพานลำเลียง

21-12-2021
สายพานลำเลียง

 

ประดิษฐ์ระบบสายพานลำเลียง หรือการลำเลียงในรูปแบบอื่น เพื่อจำลองการลำเลียงพืชผลทางการเกษตรหรือสิ่งของต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยอาศัยหลักการส่งผ่านพลังงานกลจากการหมุน

หมู่คณะ 90/คน

walk 100/ชุด

ข่าวสารที่่คล้ายกัน