Pop-up Circuit

Pop-up Circuit

21-12-2021
Pop-up Circuit

เรียนรู้หลักการพื้นฐานของการทำภาพสามมิติและต่อวงจรไฟฟ้าแบบง่าย โดยใช้เทปกาวทองแดงเป็นตัวกลางเพื่อนำกระแสไฟฟ้า

หมู่คณะ 90/คน

walk 100/ชุด

ข่าวสารที่่คล้ายกัน