กลไกไฮโดรลิกส์ (Hydraulic Toy)

กลไกไฮโดรลิกส์ (Hydraulic Toy)

21-12-2021
กลไกไฮโดรลิกส์ (Hydraulic Toy)

การประดิษฐ์ชิ้นงานที่ใช้ระบบไฮโดรลิกส์ (Hydraulic) ในการส่งถ่ายพลังงาน (Transmission) ของของไหลให้เปลี่ยนเป็นพลังงานกล ผ่านกระบอกสูบ (Cylinder) โดยในการประดิษฐ์นี้เราจะใช้ ไซริงค์ฉีดยาหรือกระบอกฉีดยาเป็นอุปกรณ์หลัก และใช้น้ำสีเป็นตัวกลางในการส่งถ่ายพลังงาน

หมู่คณะ 90/คน

walk 100/ชุด

ข่าวสารที่่คล้ายกัน