ครอบครัวนักรักษ์ธรรมชาติ: Nature-Exploring Family เดือน เม.ย 2566

ครอบครัวนักรักษ์ธรรมชาติ: Nature-Exploring Family เดือน เม.ย 2566

15-03-2023
Nature-Exploring Family เดือน เม.ย. 2566 ปรับ

ครอบครัวนักรักษ์ธรรมชาติ: Nature-Exploring Family
กิจกรรมสำหรับครอบครัว รูปแบบ 2 วัน 1 คืน
เดือน เมษายน 2566
ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  จ.นครราชสีมา


ความตระหนักรักษ์ธรรมชาติไม่อาจเกิดได้แค่จากการอ่านหรือแค่ได้ยินจากคำบอกเล่าของคนอื่น หากแต่เกิดจากการได้รับประสบการณ์ตรงและได้สัมผัสด้วยตัวเอง


ครอบครัวนักรักษ์ธรรมชาติ: Nature-Exploring Family
ตอน ตามหามดบนเรือนยอดไม้ @ สะแกราช

กิจกรรมที่นักธรรมชาติวิทยาผู้มีความเชี่ยวชาญด้านแมลง จะมาถ่ายทอดความรู้ผ่านกระบวนการทำงานในภาคสนาม ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองสวมบทบาทในการเป็นนักธรรมชาติวิทยา ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของมดและค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์

 

วิทยากร

 • Nat.วี ดร.วียะวัฒน์ ใจตรง สุดยอดนักอนุกรมวิธานด้านมด ผู้ค้นพบมดชนิดใหม่ของโลก!
 • Nat.หน่อย ทัศนัย จีนทอง ผู้คลุกคลีด้านอนุกรมวิธานแมลง โดยเฉพาะกลุ่มผีเสื้อมามากว่า 15 ปี
   


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ

 • เข้าใจเกี่ยวกับมดบนเรือนยอดในประเทศไทยอย่างถูกต้อง จากนักธรรมชาติวิทยาผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน
 • เห็นถึงความสำคัญ เกิดความสนใจ และความตระหนักถึงการอนุรักษ์เกี่ยวกับมดบนเรือนยอด และทรัพยากรธรรมชาติ
 • ส่งเสริมการใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว
 • เกิดแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์งานด้านธรรมชาติวิทยา
 • ได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต


วันศุกร์และเสาร์ที่ 7-8 เมษายน 2566 (2 วัน 1 คืน)
ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา พิกัด
กำหนดการ คลิก


เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 • กิจกรรมสำหรับครอบครัว ครอบครัวละไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วยผู้ปกครองอย่างน้อย 1 คน และเด็กต้องมีอายุ 7 ปีขึ้นไป 
 • รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 12 ครอบครัวหรือ 35 คน
 • สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โปรดสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรอง)


กรณีมาครอบครัวละ 2 ท่าน
ค่าใช้จ่าย 8,000 บาท

สมาชิก อพวช. ลด 10% เหลือ 7,200 บาท

กรณีมาครอบครัวละ 3 ท่าน
ค่าใช้จ่าย 11,000 บาท

สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 9,900 บาท

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค่าเอกสาร ที่พัก อาหารเช้า 1 มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารเย็น 1 มื้อ และอาหารว่างเช้า-บ่ายรวม 3 มื้อ เรียบร้อยแล้ว
* ที่พักครอบครัวละ 1 ห้อง (มีห้องน้ำแยกในแต่ละห้อง)


ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น.
* โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น.


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม อพวช.
โทร.0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์)

ข่าวสารที่่คล้ายกัน