พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

24-11-2021
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

 

พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา                                                                           ศูนย์กลางการศึกษาวิจัย รวบรวมวัสดุอุเทศ เผยแพร่ความรู้และจัดแสดงนิทรรศการด้านธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง

 

ตึกธรรมชาติ

ประวัติ ความเป็นมา

   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาและวัสดุอุเทศน์ของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนใกล้เคียง และยังเป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งนำเสนอตั้งแต่การกำเนิดโลก สู่การกำเนิดของสรรพสิ่งและสิ่งมีชีวิต 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วยส่วน แสดงนิทรรศการถาวรพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ส่วนแสดงนิทรรศการหมุนเวียน และห้องแสดงนิทรรศการนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล พร้อมด้วยตัวอย่างเขาสัตว์ พื้นที่ 400 ตารางเมตร รวมพื้นที่รวมจัดแสดง 1,400 ตารางเมตร
การจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงหลัก 4 ส่วน  ได้แก่
ส่วนที่ 1 การกำเนิดโลก
ส่วนที่ 2 การกำเนิดสิ่งมีชีวิต
ส่วนที่ 3 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ส่วนที่ 4 ความหลากหลายทางชีวภาพ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ยังเป็นคลังเก็บวัตถุตัวอย่างอ้างอิงทางธรรมชาติวิทยา ประกอบด้วยคลังเก็บวัตถุตัวอย่างแห้ง และคลังดองเก็บวัตถุตัวอย่างเปียก พื้นที่ 1,200 ตารางเมตร วัตถุตัวอย่างเริ่มต้นจากการได้รับบริจาคตัวอย่างนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจากครอบครัว นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล และตัวอย่างปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ต่อมาจึงได้เก็บตัวอย่างพืชและสัตว์ทุกชนิดต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

Highlight

1. อุทยานโลกล้านปี

NaturalMu_008lowres

 

2. ห้องเขาสัตว์

NaturalMu_049lowres
 

3. อาณาจักรสัตว์

NaturalMu_033lowres

 

4. สัตว์สตัฟฟ์

ตึกธรรมชาติ

 

นิทรรศการถาวร

ห้องเขาสัตว์นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล
ห้องแสดงเขาสัตว์ต่างๆนี้ จัดไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล ผู้บุกเบิกการอนุรักษ์สัตว์ป่าของประเทศไทย โดยจัดแสดงเขาสัตว์หายากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศกว่า 30 ชนิด 

- ประเภทของ "เขา"

เรียนรู้ลักษณะและประเภทของ"เขา" ที่มีมากกว่าที่เราคิด

ตึกธรรมชาติ

 

 - เขากูปรี

สัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์  ไม่มีรายงานการพบประเทศไทยเป็นเวลานานแล้ว

ตึกธรรมชาติ

 

- เขาควายป่า

เขาขนาดใหญ่  ที่จัดว่าหาพบได้ยากในควายป่าปัจจุบัน

ตึกธรรมชาติ

 

 - เขาสมัน

ความงามของ"เขา"ที่สวยงามที่สุดในโลก อันเป็นสาเหตุให้ สมัน ต้องสูญพันธ์ุไปจากประเทศไทยและจากโลก

ตึกธรรมชาติ

 

 

อุทยานโลกล้านปี
ย้อนกาลเวลาไปสู่อดีตอันไกลโพ้นของดินแดนที่เป็นประเทศไทยว่ามีธรรมชาติและมีสิ่งมีชีวิตใดเคยดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ ด้วยการจำลองสภาพธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ณ ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์มาให้ชม ภายใต้ในบรรยากาศธรรมชาติภายนอกอาคาร
 

ตึกธรรมชาติ

- การกำเนิดโลก
ร่วมย้อนอดีตไปยังจุดเริ่มต้นนับแต่การระเบิดครั้งใหญ่ในเอกภพ สู่กำเนิดสรรพสิ่งในเวลาต่อมา เกิดอะไรขึ้นบ้างในระหว่างนั้น จุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตเริ่มมาจากอะไร

- บิ๊กแบง
ตื่นตา ตื่นใจไปกับภาพ แสง สี เสียง จากสื่อผสมแสดงการกำเนิดเอกภพ ดาวฤกษ์ และดาวเคราะห์ต่าง ๆ ในระบบสุริยะ

- หลากคำถามชวนคิด 
ชวนคิดกับคำถามที่หลายคนอาจไม่เคยนึกถึง ก่อนเข้าสู่การค้นหาตำตอบภายในนิทรรศการ

- สื่อผสมจำลองการกำเนิดจักรวาล
ตื่นตาตื่นใจกับ ที่มาของจักรวาล ดวงดาว สรรพสิ่งและสรรพชีวิต

- สื่อผสมจำลองการกำเนิดจักรวาล
ค้นหาว่าปรากฎการณ์อะไรที่นำไปสู่การกำเนิดเอกภพ ระบบสุริยะ และโลก
 

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
เดินทางผ่านอุโมงค์แห่งกาลเวลา ชมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทั้ง 4 มหายุค ที่จะทำให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกและสิ่งมีชีวิต ตลอดหลายพันล้านปี จากนั้นค้นหาคำตอบ ถึงที่มาของ่สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ ๆ เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นับแต่อดีต และจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
 

บรรยากาศของโลกในมหายุค

ตึกธรรมชาติ

 

สิ่งแวดล้อมและสัตว์ในมหายุคกลาง

ตึกธรรมชาติ

 

 สิ่งแวดล้อมและสัตว์ในมหายุคปัจจุบัน

ตึกธรรมชาติ

 

 กระบวนการเกิดชนิดพันธ์ุใหม่

ตึกธรรมชาติ

 

ความหลากหลายทางชีวภาพ
เดินตามสายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจากอดีตสู่ปัจจุบัน ที่ในท้ายที่สุด แบ่งได้เป็น 5 อาณาจักรใหญ่แห่งโลกสิ่งมีชีวิต  พบความมหัศจรรย์ตั้งแต่สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่า และชมความยิ่งใหญ่ของขบวนสัตว์และพืชนานาชนิดที่จำลองได้ราวกับมีชีวิต

ความหลากหลายของ 5 อาณาจักรสิ่งมีชีวิต

ตึกธรรมชาติ

 

อาณาจักรแบคทีเรีย

ตึกธรรมชาติ

 

อาณาจักรโปรติสตา

ตึกธรรมชาติ

 

อาณาจักรเห็ดรา

ตึกธรรมชาติ

 

อาณาจักรสัตว์

ตึกธรรมชาติ

 

อาณาจักรพืช

ตึกธรรมชาติ

 

 

 

โซน 1 การกำเนิดโลก

ตึกลูกเต๋า

โซน 2 การกำเนิดสิ่งมีชีวิต

ตึกธรรมชาติ

 โซน 3 การวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

ตึกธรรมชาติ

   โซน 4 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ตึกธรรมชาติ

   ห้องเขาสัตว์นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล

ตึกธรรมชาติ

   อุทยานล้านปี

ตึกธรรมชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน