โซน 4 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

เดินตามสายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจากอดีตสู่ปัจจุบัน ที่ในท้ายที่สุด แบ่งได้เป็น 5 อาณาจักรใหญ่แห่งโลกสิ่งมีชีวิต  พบความมหัศจรรย์ตั้งแต่สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่า และชมความยิ่งใหญ่ของขบวนสัตว์และพืชนานาชนิดที่จำลองได้ราวกับมีชีวิต

 

ความหลากหลายของ 5 อาณาจักรสิ่งมีชีวิต

ตึกธรรมชาติ

 

อาณาจักรแบคทีเรีย

ตึกธรรมชาติ

 

อาณาจักรโปรติสตา

ตึกธรรมชาติ

 

อาณาจักรเห็ดรา

ตึกธรรมชาติ

 

อาณาจักรสัตว์

ตึกธรรมชาติ

 

อาณาจักรพืช

ตึกธรรมชาติ

 

 

 หน้าหลัก

ตึกธรรมชาติ

ห้องเขาสัตว์นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล

ตึกธรรมชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน