โซน 3 การวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต                                                                                                                                                                                 เดินทางผ่านอุโมงค์แห่งกาลเวลา ชมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทั้ง 4 มหายุค ที่จะทำให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกและสิ่งมีชีวิต ตลอดหลายพันล้านปี จากนั้นค้นหาคำตอบ ถึงที่มาของ่สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ ๆ เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นับแต่อดีต และจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

บรรยากาศของโลกในมหายุค                                                                                                                                                                                     ก่อนมหายุคโบราณ สิ่งแวดล้อมและสัตว์ในมหายุคกลาง สิ่งแวดล้อมและสัตว์ในมหายุคปัจจุบัน กระบวนการเกิดชนิดพันธุ์ใหม่

ตึกธรรมชาติ                  ตึกธรรมชาติ

 

ตึกธรรมชาติ                   ตึกธรรมชาติ

 

หน้าหลัก

ตึกธรรมชาติ

โซน 4 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ตึกธรรมชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน