โซน 3 การวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
เดินทางผ่านอุโมงค์แห่งกาลเวลา ชมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทั้ง 4 มหายุค ที่จะทำให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกและสิ่งมีชีวิต ตลอดหลายพันล้านปี จากนั้นค้นหาคำตอบ ถึงที่มาของ่สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ ๆ เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นับแต่อดีต และจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
 

บรรยากาศของโลกในมหายุคโบราณ

Pre cambrian

สิ่งแวดล้อมและสัตว์ในมหายุคกลาง

Mesozoic

 สิ่งแวดล้อมและสัตว์ในมหายุคปัจจุบัน

Cenozoic

 


หน้าหลัก

ตึกธรรมชาติ

โซน 4 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ตึกธรรมชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน