"Sing a Science : ร้อง...ให้ได้เรื่อง"

 "Sing a Science : ร้อง...ให้ได้เรื่อง"

19-01-2022
 "Sing a Science : ร้อง...ให้ได้เรื่อง"

    เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและประชาชนพร้อมต่อยอดในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ โดยนำหลักการด้าน STEAM ศิลปะเพื่อสะเต็มศึกษา อพวช. ขอเชิญร่วมการประกวดแข่งขัน "Sing a Science : ร้อง...ให้ได้เรื่อง"

     เวทีสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้แสดงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เข้าถึงผู้เข้าชมในทุกช่วงวัย  โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องแต่งเพลงในหัวข้อ “ร้องบอก Trick แชร์ วิทย์ รอบตัว” โดยบอกเล่าเรื่องราวเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งความยาวคลิปเพลงไม่เกิน 60 วินาที

 

ประเภทการสมัคร:

- เยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี

- ประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป

 

ระยะเวลาการดำเนินงาน:     กันยายน - พฤศจิกายน 2564

 เปิดรับสมัคร  วันนี้ - 20 ตุลาคม 2564
 ประกาศรายชื่อรอบคัดเลือก  31 ตุลาคม 2564
 เปิดโหวตผลงานของผู้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก  1 – 10 พฤศจิกายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในแต่ละประเภท  14 พฤศจิกายน 2564
มอบรางวัล ณ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564    18 พฤศจิกายน 2564

 

รายละเอียดโครงการSing a Science: ร้อง...ให้ได้เรื่อง >>>>> 

 

สมัครแข่งขัน:

ส่งผลงานคลิป VDO ไฟล์นามสกุล .mp4 และรายละเอียดเนื้อร้องพร้อมแหล่งอ้างอิงเนื้อหาที่นำมาใช้แต่งเพลง ไฟล์นามสกุล .pdf มาที่ลิงค์

https://forms.gle/XPFhsdZaEruJ1sR37   หรือ QR Code นี้ 

SingQR

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

โทรศัพท์ 02-577-9999 ต่อ 1774 (ธีร์วศิษฐ์) E-mail: thiwasit@nsm.or.th

Related