ค่าย ตะลุยโลกดึกดำบรรพ์ | Day Camp

ค่าย ตะลุยโลกดึกดำบรรพ์ | Day Camp

15-10-2022

ค่าย ตะลุยโลกดึกดำบรรพ์ [ป.3-6 หรือเทียบเท่า]
แปลงร่างเป็นนักบรรพชีวินตัวจิ๋ว เรียนรู้เรื่องสัตว์ดึกดำบรรพ์ ขุดฟอสซิลจำลอง ทำฟอสซิลจำลองแบบต่าง ๆ จากวัสดุ เช่น ปูนปลาสเตอร์และดินปั้นนำกลับบ้าน

รายและเอียด และการสมัคร คลิก

Day Camp เดือน ต.ค. 2565 NSM Science Square @ Chiang Mai

ข่าวสารที่่คล้ายกัน