ค่าย Bio & Nano Technology | Day Camp

ค่าย Bio & Nano Technology | Day Camp

18-10-2022
19-10-2022

ค่าย Bio & Nano Technology [ป.4-6 หรือเทียบเท่า]
สัมผัสกับโลกของเทคโนโลยีทางด้านชีววิทยาและการแพทย์ ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์สุดว้าว รวมถึงการประดิษฐ์ชิ้นงานโมเดลจำลองของโมเลกุล
ครั้งที่ 1 : วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565
ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565
* ครั้งที่ 1 และ 2 มีกิจกรรมเหมือนกันทุกประการ โปรดเลือกวันที่สะดวกเพียง 1 วัน

รายและเอียด และการสมัคร คลิก

Day Camp เดือน ต.ค. 2565 NSM Science Square @ The Street Ratchada

ข่าวสารที่่คล้ายกัน