ค่าย Transportation Technology | Day Camp

ค่าย Transportation Technology | Day Camp

12-10-2022
17-10-2022

ค่าย Transportation Technology [ป.4-6 หรือเทียบเท่า]
มุ่งสู่โลกเทคโนโลยีแห่งยานพาหนะและการขนส่ง ผ่านกิจกรรมการประดิษฐ์และออกแบบยานพาหนะรูปแบบต่าง ๆ เช่น ระบบราง รวมถึงการประดิษฐ์รถแข่งท้าประลองความเร็ว สนุกกับการสร้างเทคโนโลยีต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
ครั้งที่ 1 : วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 (ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น.)
ครั้งที่ 2 : วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 (ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น.)
* ครั้งที่ 1 และ 2 มีกิจกรรมเหมือนกันทุกประการ โปรดเลือกวันที่สะดวกเพียง 1 วัน

 

รายและเอียด และการสมัคร คลิก

Day Camp เดือน ต.ค. 2565 NSM Science Square @ The Street Ratchada

ข่าวสารที่่คล้ายกัน