Day Camp เดือน มี.ค. 2567 NSM Science Square @ The Street Ratchada

Day Camp เดือน มี.ค. 2567 NSM Science Square @ The Street Ratchada

24-02-2024
Day Camp มี.ค. 2567 NSM The Street

Day Camp ค่ายวิทยาศาสตร์ รูปแบบ 1 วัน (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
สำหรับเด็ก เดือน มีนาคม 2567
NSM Science Square @ The Street Ratchada ชั้น 5 กทม. พิกัด
 

 • สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก ทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
 • เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21
 • มีการแบ่งกลุ่มแบบคละ เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม และฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต

 
ในเดือน มีนาคม 2567 นี้ เปิดให้บริการ 2 หลักสูตร คือ


ค่าย Make and Play [กำลังศึกษาชั้น ป.1-3 หรือเทียบเท่า] กรณีอยู่ระหว่างเลื่อนระดับชั้น หมายถึง จบชั้น ป.1 กำลังจะขึ้น ป.2 จนถึงจบชั้น ป.3 กำลังจะขึ้น ป.4

 • เรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่น สังเกต สำรวจ ค้นหาคำตอบและข้อเท็จจริง (Fact Finding) คิดวิเคราะห์ และลงมือทำ เรียนรู้ที่จะใช้วัสดุและเครื่องมือต่าง ๆ สร้างสรรค์ผลงาน ฝึกทักษะการออกแบบ การแก้ปัญหา การแข่งขันที่สนุกสนาน ทักษะกระบวนการการสร้างชิ้นงานแบบ Maker (learning 4D Step) เข้าใจหลักการวิทยาศาสตร์เบื้องต้นในการเคลื่อนที่
 • ครั้งที่ 1 : วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567
 • ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567
 • ครั้งที่ 1 และ 2 เป็นกิจกรรมแบบเดียวกัน โปรดเลือกวันที่สะดวกเพียง 1 วัน
 • เวลา 9.30-16.30 น. กำหนดการ คลิก
 • ปิดรับสมัคร วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น.


ค่าย พิทักษ์พืช พิทักษ์โลก V1 [กำลังศึกษาชั้น ป.4-6 หรือเทียบเท่า] กรณีอยู่ระหว่างเลื่อนระดับชั้น หมายถึง จบชั้น ป.4 กำลังจะขึ้น ป.5 จนถึงจบชั้น ป.6 กำลังจะขึ้น ม.1

 • My Herbarium พฤกษานานาพันธุ์... พาเปิดประสบการณ์พบกับความมหัศจรรย์ของพืชต่าง ๆ ในธรรมชาติ และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสนใจในสิ่งแวดล้อม
 • ครั้งที่ 1 : วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567
 • ครั้งที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567
 • ครั้งที่ 1 และ 2 เป็นกิจกรรมแบบเดียวกัน โปรดเลือกวันที่สะดวกเพียง 1 วัน
 • เวลา 9.30-16.30 น. กำหนดการ คลิก
 • ปิดรับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น.


เงื่อนไข

 • จำกัด 40 คน/ค่าย/ครั้ง
 • สงวนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
 • กิจกรรมรูปแบบ 1 วัน ไป-กลับ (ไม่ค้างคืน)
 • ดำเนินกิจกรรมเป็นภาษาไทย
 • ผู้ปกครองสามารถติดตามชมภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมได้ที่ Facebook : NSM Science Square at The Street Ratchada


สิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเตรียม

 • กระเป๋าส่วนตัว สำหรับใส่เอกสาร ชิ้นงาน เกียรติบัตร และของรางวัลกลับบ้าน
 • กิจกรรมจัดในห้องปรับอากาศ อาจต้องจัดเตรียมเสื้อกันหนาวเพิ่มเติม
 • กิจกรรมจัดขึ้นภายในศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ซึ่งจะเปิดให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ตั้งแต่เวลา 11.00  น. เป็นต้นไป ดังนั้น ช่วงเวลาก่อนศูนย์การค้าเปิดให้บริการ โปรดใช้ลิฟท์โดยสารฝั่งลานจอดรถ (ฝั่ง 7-Eleven หรือ Starbucks Coffee)


ค่าใช้จ่าย


โปรดใช้สมาร์ตโฟนที่มีแอปพลิเคชันไลน์ในการลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น.
ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก
* โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
*** เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 2 วันทำการ


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม NSM
โทร.0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์)
Email: nsm.scicamp@gmail.com


จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา
NSM Science Square @ The Street Ratchada

ชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กทม. พิกัด
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น.
โทร. : 0 2577 9970
Facebook : NSM Science Square at The Street Ratchada

ข่าวสารที่่คล้ายกัน