IT Special Workshop เดือน มี.ค. - พ.ค. 2567 NSM Science Square @ The Street Ratchada

IT Special Workshop เดือน มี.ค. - พ.ค. 2567 NSM Science Square @ The Street Ratchada

26-02-2024
IT Special Workshop เดือน มี.ค. - พ.ค. 2567 NSM Science Square @ The Street Ratchada

IT Special Workshop
สำหรับเด็ก เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2567
NSM Science Square @ The Street Ratchada ชั้น 5 กทม. พิกัด

ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนาหุ่นยนต์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยการทำกิจกรรมพัฒนาระบบการคิดตามแนวทางของวิทยาการคำนวณ ลงมือทำด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์จริง พร้อมทั้งส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับสำหรับเยาวชนสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย

 • ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงวิทยาการคำนวณ การเขียนโค้ดเบื้องต้นไปจนถึงซับซ้อนสำหรับเด็ก โดยเรียนรู้ด้วยชุดสื่อการเรียนรู้ของ LEGO Education เป็นหลัก
 • สร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดอาชีพวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาหุ่นยนต์
 • เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21


สิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับ

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต
 • ประสบการณ์การเรียนรู้จากชุดสื่อ LEGO Education


ในเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2567 นี้ เปิดให้บริการ 6 เรื่อง คือ


IT 1 KidBright PM2.5 detector (Fabrication & Coding)
เรื่อง นักเขียนโปรแกรมสุดล้ำ..นำวัดค่าคุณภาพอากาศ KidBright: PM2.5 detector (Fabrication & Coding)

 • กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ด้านคุณภาพอากาศ ร่วมค้นหาคำตอบเกี่ยวกับฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์โดยตรง เรียนรู้หลักการทำงานของ Sensor วัดฝุ่น และบอร์ด KidBright ทดลองเขียนโปรแกรมแบบ Block เพื่อสั่งงาน Sensor วัดฝุ่น ให้ทำงานผ่านบอร์ด KidBright พร้อมออกแบบและประดิษฐ์กล่องเครื่องวัดฝุ่นอย่างง่าย
 • สำหรับเด็ก กำลังศึกษาชั้น ป.4-6 หรือเทียบเท่า กรณีอยู่ระหว่างเลื่อนระดับชั้น หมายถึง จบชั้น ป.4 กำลังจะขึ้น ป.5 จนถึงจบชั้น ป.6 กำลังจะขึ้น ม.1
 • วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567
 • เวลา 13.00 -16.00 น.
 • ปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น.


IT 2 STEM Structure นักคิด..ภารกิจสั่นสะท้านเมือง
เรื่อง STEM Structure นักคิด..ภารกิจสั่นสะท้านเมือง

 • เรียนรู้การออกแบบโครงสร้างสะพานผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ STEAM เพื่อพิชิตภารกิจที่กำหนด และฝึกทักษะทางวิศวกรรมทั้งการอ่านแบบ ประกอบโครงสร้างและออกแบบอาคารที่ทนทานต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวจำลอง พร้อมฝึกเขียนคำสั่งควบคุมโปรแกรมอย่างง่าย
 • สำหรับเด็ก กำลังศึกษาชั้น ป.2-3 หรือเทียบเท่า กรณีอยู่ระหว่างเลื่อนระดับชั้น หมายถึง จบชั้น ป.2 กำลังจะขึ้น ป.3 จนถึงจบชั้น ป.3 กำลังจะขึ้น ป.4
 • วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567
 • เวลา 13.00 -16.00 น.
 • ปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น.


IT 3 Circuit Mission ภารกิจวิศวกรไฟฟ้าตัวน้อย
เรื่อง Circuit Mission ภารกิจวิศวกรไฟฟ้าตัวน้อย

 • เรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้าผ่านการประดิษฐ์การ์ดวงจรไฟฟ้า รู้จักกับโครงสร้างพื้นฐานของหุ่นยนต์ พร้อมลงมือออกแบบและสร้างสรรค์หุ่นยนต์จากวัสดุอย่างง่าย พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ทักษะการสังเกต ท้าทายความคิดด้วยภารกิจ The Bot Fighter!
 • สำหรับเด็ก กำลังศึกษาชั้น ป.2-3 หรือเทียบเท่า กรณีอยู่ระหว่างเลื่อนระดับชั้น หมายถึง จบชั้น ป.2 กำลังจะขึ้น ป.3 จนถึงจบชั้น ป.3 กำลังจะขึ้น ป.4
 • วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567
 • เวลา 13.00 -16.00 น.
 • ปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น.


IT 4 จัดลำดับความคิด.. ยอดนักวิทย์ตัวจิ๋ว
เรื่อง จัดลำดับความคิด.. ยอดนักวิทย์ตัวจิ๋ว

 • ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน และสนุกไปกับการออกแบบคำสั่งให้กับหุ่นยนต์ผึ้งน้อยในการทำภารกิจสุดท้าท้าย
 • สำหรับเด็ก กำลังศึกษาชั้น อ.2-ป.1 หรือเทียบเท่า กรณีอยู่ระหว่างเลื่อนระดับชั้น หมายถึง จบชั้น อ.2 กำลังจะขึ้น อ.3 จนถึงจบชั้น ป.1 กำลังจะขึ้น ป.2
 • วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567
 • เวลา 13.00 -16.00 น.
 • ปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น.


IT 5 พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยตัวต่อ LEGO
เรื่อง พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยตัวต่อ LEGO

 • พัฒนาทักษะ Soft Skills ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การร่วมมือ การสื่อสาร และความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ตัวต่อเลโก้เป็นเครื่องมือ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากชมรมเลโก้ประเทศไทย ที่จะทำให้ "ตัวต่อเลโก้จะไม่ใช่แค่ของเล่นอีกต่อไป"
 • สำหรับเด็ก กำลังศึกษาชั้น ป.1-3 หรือเทียบเท่า กรณีอยู่ระหว่างเลื่อนระดับชั้น หมายถึง จบชั้น ป.1 กำลังจะขึ้น ป.2 จนถึงจบชั้น ป.3 กำลังจะขึ้น ป.4
 • วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567
 • ครั้งที่ 1 : เวลา 10.00 -12.30 น.
 • ครั้งที่ 2 : เวลา 13.30 -16.00 น.
 • ครั้งที่ 1 และ 2 เป็นกิจกรรมแบบเดียวกัน โปรดเลือกรอบเวลาที่สะดวกเพียง 1 รอบ
 • ปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น.


IT 6 Coding GeoMath นักโค้ดสมองกล..หุ่นยนต์สร้างภาพ
เรื่อง Coding GeoMath นักโค้ดสมองกล..หุ่นยนต์สร้างภาพ

 • ปูพื้นฐานการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจวิธีการเขียนคำสั่งเบื้องต้น รู้จักกับด้านและมุมเรขาคณิตผ่านชุดสื่อ EDX และฝึกเขียนคำสั่งให้กับหุ่นยนต์ Matata ในการวาดภาพสุดพิเศษ
 • สำหรับเด็ก กำลังศึกษาชั้น ป.4-6 หรือเทียบเท่า กรณีอยู่ระหว่างเลื่อนระดับชั้น หมายถึง จบชั้น ป.4 กำลังจะขึ้น ป.5 จนถึงจบชั้น ป.6 กำลังจะขึ้น ม.1
 • วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567
 • เวลา 13.00 -16.00 น.
 • ปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.00 น.


เงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์อายุผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด


สิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเตรียม

 • กระเป๋าส่วนตัว สำหรับใส่เอกสาร ชิ้นงาน เกียรติบัตร และของรางวัลกลับบ้าน
 • กิจกรรมจัดในห้องปรับอากาศ อาจต้องจัดเตรียมเสื้อกันหนาวเพิ่มเติม
 • กิจกรรมจัดขึ้นภายในศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ซึ่งจะเปิดให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ตั้งแต่เวลา 11.00  น. เป็นต้นไป ดังนั้น ช่วงเวลาก่อนศูนย์การค้าเปิดให้บริการ โปรดใช้ลิฟท์โดยสารฝั่งลานจอดรถ (ฝั่ง 7-Eleven หรือ Starbucks Coffee)


ค่าใช้จ่าย

 • ทั่วไป 500 บาท/คน/เรื่อง
 • สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 450 บาท/คน/เรื่อง แนะนำสมัครสมาชิก คุ้มกว่า! รายละเอียดสิทธิพิเศษสมาชิก คลิก
 • ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร เรียบร้อยแล้ว


โปรดใช้สมาร์ตโฟนที่มีแอปพลิเคชันไลน์ในการลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น.
ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก
* โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
*** เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 2 วันทำการ


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม NSM
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์)
Email: nsm.scicamp@gmail.com
 


จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา
NSM Science Square @ The Street Ratchada

ชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กทม. พิกัด
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น.
โทร. : 0 2577 9970
Facebook : NSM Science Square at The Street Ratchada

ข่าวสารที่่คล้ายกัน