โซน 1 การกำเนิดโลก

การกำเนิดโลก
          ร่วมย้อนอดีตไปยังจุดเริ่มต้นนับแต่การระเบิดครั้งใหญ่ในจักรวาล สู่กำเนิดสรรพสิ่งในเวลาต่อมา เกิดอะไรขึ้นบ้างในระหว่างนั้น จุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตเริ่มมาจากอะไร

ตึกธรรมชาติ

 

 

บิ๊กแบง
      ตื่นตา ตื่นใจไปกับภาพ แสง สี เสียง จากสื่อผสมแสดงการกำเนิดจักรวาลและดาวเคราะห์ต่าง ๆ ในระบบสุริยะจักรวาล

 

หลากคำถามชวนคิด 

ชวนคิดกับคำถามที่หลายคนอาจไม่เคยนึกถึง ก่อนเข้าสู่การค้นหาตำตอบภายในนิทรรศการ

ตึกธรรมชาติ

สื่อผสมจำลองการกำเนิดจักรวาล

ตื่นตาตื่นใจกับ ที่มาของจักรวาล ดวงดาว สรรพสิ่งและสรรพชีวิต

ตึกธรรมชาติ

สื่อผสมจำลองการกำเนิดจักรวาล

ค้นหาว่าปรากฎการณ์อะไรที่นำไปสู่การกำเนิดดวงดาวและระบบสุริยะจักรวาล

ตึกธรรมชาติ


หน้าหลัก

ตึกธรรมชาติ

โซน 2 การกำเนิดสิ่งมีชีวิต

ตึกธรรมชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน