พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

24-11-2021
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

 

พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา                                                                           

ศูนย์กลางการศึกษาวิจัย รวบรวมวัสดุอุเทศ เผยแพร่ความรู้และจัดแสดงนิทรรศการด้านธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง

 

ตึกธรรมชาติ

ประวัติ ความเป็นมา

   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาและวัสดุอุเทศน์ของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนใกล้เคียง และยังเป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งนำเสนอตั้งแต่การกำเนิดโลก สู่การกำเนิดของสรรพสิ่งและสิ่งมีชีวิต 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วยส่วน แสดงนิทรรศการถาวรพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ส่วนแสดงนิทรรศการหมุนเวียน และห้องแสดงนิทรรศการนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล พร้อมด้วยตัวอย่างเขาสัตว์ พื้นที่ 400 ตารางเมตร รวมพื้นที่รวมจัดแสดง 1,400 ตารางเมตร
การจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงหลัก 4 ส่วน  ได้แก่
ส่วนที่ 1 การกำเนิดโลก
ส่วนที่ 2 การกำเนิดสิ่งมีชีวิต
ส่วนที่ 3 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ส่วนที่ 4 ความหลากหลายทางชีวภาพ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ยังเป็นคลังเก็บวัตถุตัวอย่างอ้างอิงทางธรรมชาติวิทยา ประกอบด้วยคลังเก็บวัตถุตัวอย่างแห้ง และคลังดองเก็บวัตถุตัวอย่างเปียก พื้นที่ 1,200 ตารางเมตร วัตถุตัวอย่างเริ่มต้นจากการได้รับบริจาคตัวอย่างนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจากครอบครัว นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล และตัวอย่างปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ต่อมาจึงได้เก็บตัวอย่างพืช สัตว์ หิน แร่ และฟอสซิล ทุกชนิดต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

Highlight

1. อุทยานโลกล้านปี

อุทยานโลกล้านปี

 

2. ห้องเขาสัตว์

ห้องเขาสัตว์


 

3. อาณาจักรสัตว์

อาณาจักรสัตว์

 

4. สัตว์สตัฟฟ์

ตึกธรรมชาติ

 

นิทรรศการถาวร

ห้องเขาสัตว์นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล
ห้องแสดงเขาสัตว์ต่างๆนี้ จัดไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล ผู้บุกเบิกการอนุรักษ์สัตว์ป่าของประเทศไทย โดยจัดแสดงเขาสัตว์หายากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศกว่า 30 ชนิด 

- ประเภทของ "เขา"

เรียนรู้ลักษณะและประเภทของ"เขา" ที่มีมากกว่าที่เราคิด

เขา

 - เขากูปรี

สัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์  ไม่มีรายงานการพบประเทศไทยเป็นเวลานานแล้ว

เขากูปรี

- เขาควายป่า

เขาขนาดใหญ่  ที่จัดว่าหาพบได้ยากในควายป่าปัจจุบัน

เขาควายป่า

 - เขาสมัน

ความงามของ"เขา"ที่สวยงามที่สุดในโลก อันเป็นสาเหตุให้ สมัน ต้องสูญพันธ์ุไปจากประเทศไทยและจากโลก

เขาสมัน

 

อุทยานโลกล้านปี
ย้อนกาลเวลาไปสู่อดีตอันไกลโพ้นของดินแดนที่เป็นประเทศไทยว่ามีธรรมชาติและมีสิ่งมีชีวิตใดเคยดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ ด้วยการจำลองสภาพธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ณ ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์มาให้ชม ภายใต้ในบรรยากาศธรรมชาติภายนอกอาคาร
 

ตึกธรรมชาติ

- การกำเนิดโลก
ร่วมย้อนอดีตไปยังจุดเริ่มต้นนับแต่การระเบิดครั้งใหญ่ในเอกภพ สู่กำเนิดสรรพสิ่งในเวลาต่อมา เกิดอะไรขึ้นบ้างในระหว่างนั้น จุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตเริ่มมาจากอะไร

- บิ๊กแบง
ตื่นตา ตื่นใจไปกับภาพ แสง สี เสียง จากสื่อผสมแสดงการกำเนิดเอกภพ ดาวฤกษ์ และดาวเคราะห์ต่าง ๆ ในระบบสุริยะ

- หลากคำถามชวนคิด 
ชวนคิดกับคำถามที่หลายคนอาจไม่เคยนึกถึง ก่อนเข้าสู่การค้นหาตำตอบภายในนิทรรศการ

- สื่อผสมจำลองการกำเนิดจักรวาล
ตื่นตาตื่นใจกับ ที่มาของจักรวาล ดวงดาว สรรพสิ่งและสรรพชีวิต

- สื่อผสมจำลองการกำเนิดจักรวาล
ค้นหาว่าปรากฎการณ์อะไรที่นำไปสู่การกำเนิดเอกภพ ระบบสุริยะ และโลก
 

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
เดินทางผ่านอุโมงค์แห่งกาลเวลา ชมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทั้ง 4 มหายุค ที่จะทำให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกและสิ่งมีชีวิต ตลอดหลายพันล้านปี จากนั้นค้นหาคำตอบ ถึงที่มาของ่สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ ๆ เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นับแต่อดีต และจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
 

บรรยากาศของโลกในมหายุคโราณ

Pre cambrian

สิ่งแวดล้อมและสัตว์ในมหายุคกลาง

Mesozoic

 สิ่งแวดล้อมและสัตว์ในมหายุคปัจจุบัน

Cenozoic

 

ความหลากหลายทางชีวภาพ
เดินตามสายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจากอดีตสู่ปัจจุบัน ที่ในท้ายที่สุด แบ่งได้เป็น 5 อาณาจักรใหญ่แห่งโลกสิ่งมีชีวิต  พบความมหัศจรรย์ตั้งแต่สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่า และชมความยิ่งใหญ่ของขบวนสัตว์และพืชนานาชนิดที่จำลองได้ราวกับมีชีวิต

ความหลากหลายของ 5 อาณาจักรสิ่งมีชีวิต

1. อาณาจักรแบคทีเรีย

bacteria

2. อาณาจักรโปรติสตา

Protista

3. อาณาจักรเห็ดรา

fungi

4. อาณาจักรสัตว์

animal

5. อาณาจักรพืช

Plant

 


โซน 1 การกำเนิดโลก

ตึกลูกเต๋า

โซน 2 การกำเนิดสิ่งมีชีวิต

Life

 โซน 3 การวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

evolution

   โซน 4 ความหลากหลายทางชีวภาพ

biodiversity

   ห้องเขาสัตว์นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล

ห้องเขาสัตว์

   อุทยานล้านปี

อุทยานโลกล้านปี

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน