โซน 2 การกำเนิดสิ่งมีชีวิต

การกำเนิดสิ่งมีชีวิต
      ศึกษาทฤษฎีที่ว่าด้วยกำเนิดสิ่งมีชีวิตจากนักวิทยาศาสตร์หลายท่าน พร้อมทั้งเรียนรู้คุณสมบัติพื้นฐานทั้ง 9 ประการที่ทำให้สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต

ตึกธรรมชาติ

 

คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตทั้ง 9 ประการ                                                                                                                                                                      ค้นหาว่า อะไรคือคุณสมบัติ 9 ประการที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องมี 

ตึกธรรมชาติ

 

แบบจำลองการกำเนิดสิ่งมีชีวิตในห้องทดลอง                                                                                                                                                         แบบจำลองการทดลองของมิลเลอร์ เพื่อสนับสนุนทฤษฎีสิ่งมีชีวิตกำเนิดจากปฏิกริยาทางเคมี

ตึกธรรมชาติ

ระดับขององค์ประกอบทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต                                                                                                                                                   หาคำตอบว่าระดับที่เล็กจนถึงใหญ่ที่สุดทางชีววิทยา  คืออะไร

ตึกธรรมชาติ


หน้าหลัก

ตึกธรรมชาติ

โซน 3 การวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

ตึกธรรมชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน