นิทรรศการชั้น 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลังงาน

วิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลังงาน

สนุกกับการทดลองและเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฟิสิกส์ เคมีและคณิตศาสตร์ ผ่านชิ้นงานหลากหลายที่ล้วนส่งเสริมให้เกิดความสนใจใคร่ทดลอง และเรียนรู้ด้วยตนเอง ภายในพื้นที่ยังจัดแสดงอุโมงค์พลังงานขนาดใหญ่เพื่อให้เรียนรู้เรื่องพลังงานรูปแบบต่าง ๆ ขณะเดินทางลอดอุโมงค์

 

 

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน