นิทรรศการชั้น 1

ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชม

ทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านแบบจำลองอาคารและข้อมูลหลากหลาย พร้อมแสดงประวัตินักวิทยาศาสตร์รุ่นบุกเบิก ชมนิทรรศการไฟฟ้า รวมถึงนิทรรศการหมุนเวียนที่จัดแสดงตามวาระต่าง ๆ นอกจากนี้ภายในพื้นที่ชั้น 1 ยังได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวก ไว้บริการแก่ผู้เข้าชมอีกด้วย

 

 

SCIF1015lowres

อาคารจำลองพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ชมอาคารจำลองรูปทรงลูกบาศก์ 3 ลูก
พิงกันอย่างสมดุลสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น
ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ที่มาของชื่อเรียก "ตึกลูกเต๋า"

ประวัตินักวิทยาศาสตร์รุ่นบุกเบิก
พื้นที่ที่รวบรวมเอาประวัติของ
นักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของโลก
ที่มีส่วนในการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ

นิทรรศการไฟฟ้า
เรียนรู้และทำความเข้าใจกับไฟฟ้า
ในฐานะสิ่งที่ปรากฎอยู่ตาธรรมชาติ
และในฐานะพลังงานที่มนุษย์
นำมาใช้ประโยชน์จนไม่อาจขาดได้

ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์
ห้องที่ออกแบบมาเพื่อเอื้อให้ผู้ชม
เกิดความผ่อนคลายและรับชม
ความบันเทิงจากการแสดงได้
อย่างทั่วถึงทุกมุมมอง

โรงภาพยนตร์ดาราศาสตร์
โรงภาพยนตร์ทรงโดมที่ได้รับการออกแบบ
มาเพื่อการฉายภาพยนตร์และการบรรยายทางดาราศาสตร์

ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชม
พร้อมต้อนรับและให้คำแนะนำสำหรับผู้เข้าชม
ทุกท่านในการเข้าชม เพื่อให้ได้รับความสะดวก
และประสบการณ์ที่น่าประทับใจในการมาเยือนพิพิธภัณฑ์

ผังนิทรรศการชั้นที่ 1

1

ข่าวสารที่่คล้ายกัน