นิทรรศการชั้น 2 ประวัติและความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติและความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับรู้ที่มาของมนุษยชาติจากข้อสันนิษฐานการกำเนิดมนุษย์บนโลกนี้และตื่นตาตื่นใจไปกับสื่อผสมภายในอุโมงค์ลูกโลกที่บอกเล่าเรื่องราวพลังของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติทั้งเชิงสร้างสรรค์และทำลายล้าง

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน