นิทรรศการชั้น 6 เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย

เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย


นำเสนอวิถีชีวิตของคนไทยที่พัฒนาและสืบทอดเทคโนโลยีภูมิปัญญาพื้นบ้าน ซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น แสดงให้เห็นถึงความสามารถของคนไทยที่ผสานธรรมชาติให้เข้ากับวิถีชีวิต สู่การเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่พบได้ในเครื่องมือเครื่องใช้และผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน