นิทรรศการชั้น 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน


เรื่องราววิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของเราและการดูแลสุขภาพ ระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์ ประวัติและพัฒนาการด้านคมนาคม ตลอดจนสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน