th th
en

 Banner announce

โครงการ Prime Minister’s Science Award 2021

   

          โครงการ Prime Minister’s Science Award 2021 เป็นโครงการที่คัดเลือกต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนรุ่นต่อไป รวมทั้งเป็นการกระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์อีกช่องทางหนึ่งด้วย ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก

          บัดนี้คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister’s Science Award 2021

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว กำหนดมอบรางวัล ณ เวทีกลาง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

มีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

  • ประกาศผลรางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2021 สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้

          - รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2021  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          - รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2021 – Best of Category ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

 

 ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชน รอบคัดเลือก :

      ผลการคัดเลือก โครงการ Prime Minister’s Science Award 2021 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

      ผลการคัดเลือก โครงการ Prime Minister’s Science Award 2021 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศรางผลรางวัลครูผู้ส่งเสริมเยาวชนในการทำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ :

      รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2021

กำหนดการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 หมายเหตุ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 1745 หรือ 08 6970 7288 (วรภร)