th th
en

Application

Application 

    แอพลิเคชั่น (Application) หรือที่คนส่วนใหญ่นิยมเรียกว่า แอพ (App) เป็นโปรแกรมประยุกต์ซึ่งโปรแกรมประยุกต์เป็น

โปรแกรมที่ได้รับการออกแบบให้ทำงานด้วยหน้าที่ที่เจาะจงโดยตรงสำหรับผู้ ใช้ ซึ่งถือเป็นโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ถูกสร้าง

ขึ้นเพื่อใช้งานบนมือถือหรือแทบเล็ต

 

 

อ้างอิง:

- แอพ (App) คืออะไร ต่างจากโปรแกรมอย่างไร[internet].2558 [เข้าถึงเมื่อ3 กุมภาพันธ์ 2558]. เข้าได้จาก: http://www.manacomputers.com/what-is-app-how-different-software/

Application คืออะไร[internet].2558 [เข้าถึงเมื่อ3 กุมภาพันธ์ 2558]. เข้าได้จาก: http://www.com5dow.com/

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร