ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ใช้สำหรับปฏิบัติงานด้าน Taxidermy ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

28 กันยายน 2555

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ใช้สำหรับปฏิบัติงานด้าน Taxidermy ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
 
      2,620,000 บาท
ราคากลางก่อสร้าง               2,617,100 บาท

ลำดับ                   TOR                               วันที่ประกาศ                       วันสิ้นสุดการประกาศ              
                     ร่างฉบับที่1                      28 กันยายน 2555                        3 ตุลาคม 2555         
อีเมล์แอดเดรส                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
โทรสาร                            02-577-9986 (กองการพัสดุ)  
โทรศัพท์                          02-577-9999   ต่อ 1859  1858 1840  (กองการพัสดุ)
ที่อยู่ของหน่วยงาน          เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี