th th
en

IC แสนกล

รู้จักกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ชื่อว่า “IC” และฝึกฝนการนำ IC แต่ละแบบควบคุมการทำงานวงจรเสียงต่างๆ
สถานที่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
บรรยาย ไทย
ระดับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชั้นประถมปีที่ 4 ขึ้นไป

วิชาเรียน: เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทบุคคล: ครอบครัว, บุคคลทั่วไป, ครู/อาจารย์, นักศึกษา, มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย
ภาษา: ภาษาไทย
 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร