th th
en

Science Express

P1000625
P1000889
P1000693
P1000812
P1000914
P1010146
P1010075
P1000852
P6145568-1280x960
P1000625 P1000889 P1000693 P1000812 P1000914 P1010146 P1010075 P1000852 P6145568-1280x960

Science Express

  คาราวานวิทยาศาสตร์ ที่จัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีความสนใจ กิจกรรมจะได้รับการจัดในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมของลักษณะงาน พื้นที่การจัดกิจกรรม รวมถึงลักษณะของกลุ่มผู้เข้าชม

แนวทางการดำเนินงาน
  คาราวานวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ สนใจ ตามวัน เวลา และระยะเวลาตามความเหมาะสม ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ นั้นๆ

รูปแบบกิจกรรม : สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับพื้นที่และรูปแบบงาน
1.นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ : เล่น สนุกสนาน และท้าทายไปกับการค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ในชุดเครื่องเล่นนิทรรศการวิทยาศาสตร์
2.การแสดงทางวิทยาศาสตร์ : ตื่นเต้น เร้าใจ ได้ความรู้กับการสาธิตเรื่องราววิทยาศาสตร์ใกล้ตัว
3.การทดลองทางวิทยาศาสตร์ : เสริมทักษะการคิด การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ กับการเข้าร่วมกิจกรรมทดลองแสนสนุกต่าง ๆ
4.เกมส์และของเล่นทางวิทยาศาสตร์ :ท้าทายความคิดและจินตนาการด้วยกิจกรรมที่ต้องอาศัยการประดิษฐ์ ทดสอบ ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายกิจกรรม
5.ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ : เพลิดเพลินไปกับจินตนาการ เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องดวงดาว ภายในโดมขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เมตร 


ติดต่อสอบถาม
สำนักพัฒนากิจกรรมการตลาด
โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 2111, 2123 
โทรสาร 0 2577 9911
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร