th th
en

IMG 0281

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ National Science and Technology Museum (Taiwan) เปิดตัวนิทรรศการใหม่ ในชื่อ “นิทรรศการ I Love Invention” สนุกกับโลกนวัตกรรม ชวนคุณมาค้นพบและเรียนรู้เรื่องราวความสำคัญของสิ่งประดิษฐ์รอบตัว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งประดิษฐ์ พร้อมฝึกทักษะด้านสะเต็ม เพื่อนำไปสู่การเป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต โดยนิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – ตุลาคม 2561 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ 

IMG 0254

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายด้าน “วิทย์สร้างคน” ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่สังคมไทย ซึ่ง อพวช. เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังและสร้างความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่เยาวชน และประชาชนคนไทย มาอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยครั้งนี้เราได้ขยายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น จึงนำนิทรรศการชุด “I Love Invention” สนุกกับโลกนวัตกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก National Science and Technology Museum (Taiwan) นำมาจัดแสดงครั้งแรกในประเทศไทย”

IMG 0179

IMG 0298 01

สำหรับนิทรรศการ ‘I Love Invention’ สนุกกับโลกนวัตกรรม นี้มุ่งหวังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา  โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก “ทฤษฎีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐกรรม” ของ    เกนริช อัลท์ชัลเลอร์  (Genrich S. Alshuller) นำเสนอวิทยาศาสตร์ที่แฝงอยู่ในสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ที่น่าสนใจ และเข้าใจได้ง่าย ภายในนิทรรศการจัดแสดงชิ้นงานเชิงประดิษฐกรรมมากกว่า 200 ชิ้น และผ่านสื่อวิดีทัศน์มัลติมีเดีย  ประกอบไปด้วย 6 โซน ได้แก่  โซน [A] Introduction : พบกับคำนิยามของ Invention และนำเสนอ 100 สิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ผู้ชาย-ผู้หญิงมีมุมมองความสำคัญของสิ่งประดิษฐ์ต่างกันหรือไม่ , โซน [B] Time Tunnel : อุโมงค์เวลา ค้นพบเบื้องหลังของสิ่งประดิษฐ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เช่น สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับอาหาร การเขียน  และสิ่งบันเทิง, โซน [C] 40 Principles for Inventors : 40 หลักการพื้นฐานสำหรับนักประดิษฐ์ ที่รวบรวมปัญหาและการแก้ไขปัญหา จากสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ , โซน [D] Unraveling the Secrets of Everyday Life Inventions : เปิดเผยความลับของสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน เช่น ความสามารถพิเศษของการเครื่องแยกใบชา  เป็นต้น , โซน [E] Behind Invention : เรียนรู้เรื่องสิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาของสิ่งประดิษฐ์ และพบกับสิ่งประดิษฐ์จากนานาชาติ เช่น ปลาเหล็กนำโชคแก้โลหิตจาง, โซน [F] Invention New Stars : สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่โดดเด่น พบกับชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลทรัพย์สินทางปัญญา จาก Ministry of Economic Affairs, Invention of Locks Association of Taiwan และ Far East University

IMG 0416

IMG 0384

ผศ.รวิน ฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า “นิทรรศการชุดนี้ หวังสร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งประดิษฐ์ของคนไทย และสนใจการเรียนรู้ในด้านสะเต็มศึกษามากขึ้น เพื่อนำไปสู่การเป็นนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทยในอนาคต” 

IMG 0445

สำหรับผู้เข้าชมที่สนใจชม “นิทรรศการ I Love Invention” สนุกกับโลกนวัตกรรม สามารถเข้าชมได้ที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ จัดแสดงตั้งแต่วันนี้  – ตุลาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2160 5356 เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ FACEBOOK : NSMScienceSquare

IMG047716001067
IMG047316001067
IMG046716001067
IMG046516001067
IMG045916001067
IMG045816001067
IMG045516001067
IMG044816001067
IMG044716001067
IMG044616001067

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร