th th
en

image5

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ "รายการ Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด" ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดกิจกรรม "One day Camp ตามรอยเหล่าเรนเจอร์ส ตอน สตัฟฟ์สัตว์" เพื่อให้เด็กๆและครอบครัว ได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์จริงและเก็บเกี่ยวความรู้ และได้ลงมือการสตัฟฟ์สัตว์ด้วยตัวเอง ผ่านกิจกรรมการเข้าค่าย 1 วัน ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี โดยกิจกรรม ฯ ดังกล่าว น้องๆ และครอบครัว ได้ร่วมเข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และได้เรียนรู้และศึกษาขั้นตอนการรักษาสภาพหนังสัตว์ รวมทั้งได้สัมผัสเครื่องมือจริงในงานสตัฟฟ์สัตว์ พร้อมได้รับฟังการบรรยายเรื่องการสตัฟฟ์ชนิดต่าง ๆ และได้ฝึกภาคปฏิบัติในการสตัฟฟ์ปูแสมด้วยตัวเอง จากนักธรรมชาติวิทยา ของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. อีกด้วย

 

image12
image11
image10
image9
image8
image7
image6
image4
image3
image2

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร