th th
en

 

1602238781976

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้” ขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วย นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และ ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดงานฯ ดังกล่าว เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนานกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ให้กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดยะลา และจังหวัดใกล้เคียง โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2563 นี้

 

1602238815028
1602238779641
1602238785498
1602238780875
1602238809040
1602238804958
1602238781976

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร