th th
en

F794635A C841 4B3C 93BD 56F2C188173A

19 มิถุนายน 2564 /ดร.ชนินทรวรรณวิจิตรรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อพวช.  เป็นตัวแทนของผู้อำนวยการคณะผู้บริหารบุคลากรของอพวชส่งมอบอาหารและเครื่องดื่มให้แก่คณะบุคลากรทางการแพทย์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจในการต่อสู้กับโควิด-19 ศูนย์รับวัคซีนโควิด-19 อาคารยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร