th th
en

299A7459

23 มิถุนายน 2564 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วย นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มอบเครื่องดื่มและขนม ให้กับอำเภอคลองหลวง เพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้กับโควิด-19 โดยมี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง เป็นผู้รับมอบสิ่งของฯ ดังกล่าว ณ อาคารสำนักงาน อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร