โดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (Science Dome)

โดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (Science Dome)

25-03-2022
โดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (Science Dome)

โดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (Science Dome) อพวช. เป็นโรงภาพยนตร์วิทยาศาสตร์แบบโดมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโดม 13 เมตร จำนวนเก้าอี้ 96 ที่นั่ง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าชมตื่นตาตื่นใจพร้อมพร้อมสัมผัสประสบการณ์ทางด้านดาราศาสตร์และอวกาศ สามารถสร้างภาพท้องฟ้าจำลองและฉายภาพยนตร์ในรูปแบบ 3D Fulldome ด้วยความละเอียด 4K เสมือนผู้ชมได้เข้าไปอยู่ในสถานที่จริง

 

โดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เปิดให้บริการ วันละ 5 รอบ คือ 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 และ 15:00 โดยแบ่งรอบการแสดงออกเป็น

1. บรรยายการดูดาวเบื้องต้น

2. บรรยายการดูดาวเบื้องต้น (ฉบับย่อ) + ภาพยนตร์เรื่อง : ชาวมายัน นักดาราศาสตร์ผู้เฝ้าติดตามเอกภพ

3. บรรยายการดูดาวเบื้องต้น (ฉบับย่อ) + ภาพยนตร์เรื่อง : กลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่ง

4. ภาพยนตร์เรื่อง : สีสันแห่งเอกภพ ตอน ผจญภัยไปกับสเปกตรัม

 

โดยในแต่ละวันจะมีการสลับรอบฉายของภาพยนตร์แต่ละเรื่อง สามารถตรวจสอบรอบฉายได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วและจอแสดงผลบริเวณหน้าทางเข้าโดม

 

หมายเหตุ : ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จะเปิดรับผู้เข้าชมจำนวนไม่เกิน 20 คน/รอบ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน