th th
en

Afforestation

หมายถึง การปลูกป่าในพื้นที่ที่ไม่เคยเป็นป่ามาก่อนซึ่งเป็นการการสร้างป่าในพื้นที่ใหม่ จากพื้นที่ที่ไม่เคยเป็นป่ามาก่อนในระยะเวลา 50 ปีให้กลายเป็นป่า โดยการปลูก หว่านเมล็ด หรือการส่งเสริมให้เกิดการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ เช่น การปรับปรุงสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ขึ้น การนำสัตว์ที่ช่วยกระจายพันธุ์มาอยู่อาศัย การสร้างป่าในพื้นที่ใหม่ จะต่างจากการฟื้นฟูป่า (Reforestation) ที่เรามักเคยได้ยิน การฟื้นฟูป่าเป็นการปลูกป่าจากพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นป่ามาก่อน หรือในพื้นที่ที่มีต้นไม้เดิมอยู่บ้าง

 

Picture1

ที่มาของภาพ

https://www.sentinelassam.com/editorial/afforestation-and-conservation-of-forests-480904ที่มาของแหล่งข้อมูล (References)

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร