ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เช่าใช้สถานที่จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี ๒๕๖๓)

02 มิถุนายน 2563