การศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

การศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

16-11-2021

การพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน 

      สนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และวิธีการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ให้ใจง่ายและน่าสนใจสำหรับครูผู้สอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือล้นในการค้นหาคำตอบและเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดความรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์

รูปแบบการอบรม: มุ่งเน้นสนับสนุนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือฝึกปฏิบัติ
สำหรับ: นักศึกษา ครู อาจารย์ นักการศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ 
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 40 – 50 ท่าน
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม: หลักสูตร 1 วัน และหลักสูตร 2 วัน

 

ENHANCING COMPUTING LEARNING ด้วยสื่อเรียนรู้นอกห้องเรียน 

      เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การออกแบบและพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยากรคำนวณ

สำหรับ: นักศึกษา ครู อาจารย์ นักการศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ 
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 40 – 50 ท่าน
รูปแบบการอบรม: มุ่งเน้นสนับสนุนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม: หลักสูตร 2 วัน

 

MUSEUM CREATIVE WORKSHEETS เพื่อการเยี่ยมชมอย่างสร้างสรรค์ 

      เรียนรู้เทคนิคและฝึกปฏิบัติพัฒนาใบงานอย่างสร้างสรรค์ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย experience-based workshop กับนักการศึกษาผู้มากประสบการณ์

สำหรับ: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ภัณฑารักษ์มัคคุเทศก์ รวมถึงผู้ที่สนใจที่ต้องการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 40 ท่าน
รูปแบบการอบรม: มุ่งเน้นสนับสนุนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม: หลักสูตร 2 วัน

ข่าวสารที่่คล้ายกัน