การสื่อสารวิทยาศาสตร์

การสื่อสารวิทยาศาสตร์

16-11-2021

EFFECTIVE PRESENTATION เพื่อสื่อสารวิทย์พิชิตกลุ่มเป้าหมาย 

เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอเพื่อพร้อมสู่การเป็นนักถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์อย่างมีเอกลักษณ์และมีประสิทธิภาพ

สำหรับ: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ รวมถึงผู้ที่สนใจอยากพัฒนาทักษะการนำเสนอ และชื่นชอบเรื่องราววิทยาศาสตร์ 
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 50 ท่าน
รูปแบบการอบรม: มุ่งเน้นสนับสนุนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือฝึกปฏิบัติ 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม: หลักสูตร 2 วัน

ข่าวสารที่่คล้ายกัน