ค่าย One Day Camp กุมภาพันธ์ 2564

ค่าย One Day Camp กุมภาพันธ์ 2564

19-01-2022
ค่าย One Day Camp กุมภาพันธ์ 2564

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับสมัครค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน (One Day Camp) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชน ได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างจินตนาการ สนับสนุนเยาวชนร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ และนำทักษะ ประสบการณ์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 "เด็กช่างคิด... กับภารกิจช่างโค้ด"
ตะลุยห้องปฏิบัติการด้านวิทยาการคำนวณ เล่นสุดสนุกและเรียนรู้สุดสร้างสรรค์ไปกับภารกิจแนว Unplugged Coding ที่หลากหลาย เพื่อฝึกสมอง ประลองปัญญา และท้าทายความคิดของเหล่าเด็กช่างคิดทุกคน

**ค่าย One Day Camp จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมค่ายเพียง 20 คน/ค่าย เพื่อรักษามาตรฐานการบริการแบบ New Normal

  • ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่าย สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2NXCxlQ
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 577 9999 ต่อ 2124

 

  • One Day Camp ก.พ. 2564

One Day Camp ก.พ. 2564

# Title Version Description Size Hits Download
  กำหนดการ One Day Camp ตอน เด็กช่างคิด...กับภารกิจช่างโค๊ด     155.58 KB 256 Download  Preview 
  ใบสมัครค่ายวิทยาศาสตร์ 1 วัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564     225.97 KB 221 Download  Preview 

Related