การบันทึกเสียงแบบ ASMR มีหลักการอย่างไร?

การบันทึกเสียงแบบ ASMR มีหลักการอย่างไร?

12-11-2021
การบันทึกเสียงแบบ ASMR มีหลักการอย่างไร?

เนื่องจาก ASMR ต้องพึ่งพาความละเอียดของเนื้อเสียงและมิติเสียงเป็นอย่างมาก เพื่อให้สามารถเก็บเสียงแผ่วเบาแม้กระทั่งเสียงลมหายใจได้ และทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเสียงเหล่านั้นสมจริงมากที่สุด จึงจำเป็นต้องใช้ไมโครโฟนแบบพิเศษ โดยจำลองรูปร่างออกมาเหมือนหูหรือศีรษะมนุษย์ ที่เรียกว่า Binaural Mic

Binaural Mic เป็นไมโครโฟนที่รูปร่างคล้ายศีรษะมนุษย์ เพื่อที่จะจำลองระยะห่างให้เท่ากับส่วนของศีรษะที่คั่นหูทั้งสองข้าง โดยใช้อุปกรณ์รับเสียงคุณภาพสูง 2 ตัว ใส่ไว้ในโพรงรูปทรงเหมือนหูมนุษย์ ทำให้เกิดเสียงที่ซับซ้อนจากการที่เสียงกระทบและสะท้อนกับรูปทรงของหู เสียงที่ผลิตโดยเทคนิค Binaural จะให้มิติของ ข้างบน และข้างล่าง ซึ่งเหนือกว่าระบบเสียงแบบ Surround ที่ให้เสียงได้รอบทิศทางเท่านั้น จึงทำให้เกิดมิติเสียงที่สมจริง เหมือนได้เงี่ยหูฟังจากแหล่งกำเนิดเสียงโดยตรง

 

ที่มารูปภาพ:
[1] https://binauralenthusiast.com/product/etiam-ullamcorper-dollor-3/
[2] https://3diosound.com/products/free-space-binaural-microphone

ที่มาของแหล่งข้อมูลอ้างอิง:
[1] https://amarinacademy.com/7013/marketing/%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-asmr/
[2] https://eic.cmkl.ac.th/post/asmr-for-beginners

เขียนโดย: วรรณภา แก้วล้วน กองนิทรรศการ
ตรวจทาน นิติ บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
               วิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองวิชาการ 
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Related