รู้ไหมทำไมงูแลบลิ้น

รู้ไหมทำไมงูแลบลิ้น

02-12-2021
รู้ไหมทำไมงูแลบลิ้น

น้องๆรู้ไหมครับทำไมงูแลบลิ้น ปกติงูมักแลบลิ้นเกือบตลอดเวลาที่เป็นเช่นนั้นเพราะ งูดมกลิ่นนั้นเองครับในปากของงูมีต่อมรับกลิ่นอยู่เรียกว่า “ Jacobson’s organ” อยู่บริเวณเพดานปากมีเยื่อที่ไวต่อกลิ่น อวัยวะนี้มีหน้าที่รับกลิ่นผ่านทางลิ้นสองแฉก การดมกลิ่นช่วยงูในการล่าเหยื่อ หาคู่ผสมพันธุ์ และการหลบหนีศัตรู โอกาสต่อไปจะแนะนำเกล็ดเล็กๆน้อยๆ เกี่ยวกับงูและสัตว์ต่างๆอีกนะครับ แล้วพบกันครับ

เกร็ดวิทย์

เกร็ดวิทย์

 

ผู้เรียบเรียง : นายสัญชัย เมฆฉาย

ที่มาของภาพ : นายชาติชาย เชื้อชาติ

ที่มาของแหล่งข้อมูล: 

           ไพบูลย์ จินตกุล และลาวัณย์ จันทร์โฮม, 2539. งูพิษในประเทศไทย. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย.

           วีรยุทธ์ เลาหะจินดา.2552.  วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก. พิมพ์ครั้งที่ 1.สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน