เมื่อ “ริกเตอร์” ไม่ใช่หน่วยของแผ่นดินไหว

เมื่อ “ริกเตอร์” ไม่ใช่หน่วยของแผ่นดินไหว

01-12-2021
เมื่อ “ริกเตอร์”  ไม่ใช่หน่วยของแผ่นดินไหว

ที่มา : https://www.shutterstock.com/th/image-illustration/seismograph-paper-action-earthquake-3d-rendering-415473103

 

      ริกเตอร์ เป็นมาตราวัดแผ่นดินไหวมาตราหนึ่ง ที่คนไทยนิยมนำมาใช้ จนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า ริกเตอร์คือหน่วยของแผ่นดินไหว เช่น แผ่นดินไหวขนาด 6.4 ริกเตอร์ แต่แท้จริงแผ่นดินไหวไม่มีหน่วย และริกเตอร์คือชื่อมาตราวัด ดังนั้น คำที่ถูกต้องจึงเป็นคำว่า แผ่นดินไหวขนาด 6.4 ตามมาตราริกเตอร์ ในต่างประเทศจะนิยมใช้คำว่า Magnitude-quake หรือแผ่นดินไหวขนาด ตามด้วยตัวเลขโดยไม่มีหน่วยต่อท้าย

          ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงต่ำ แต่การศึกษาและติดตามแผ่นดินไหว ยังเป็นเรื่องสำคัญ เพราะแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่ได้มีการเตือนล่วงหน้า ดังนั้นเราไม่ควรประมาทและร่วมกันศึกษาวิธีการเอาตัวรอดและรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

เกร็ดวิทย์

ที่มา : https://www.shutterstock.com/th/image-photo/damaged-asphalt-road-crater-rim-drive-1280251807

 

แหล่งที่มา

REF: PPTV Online. 2558, ความแตกต่างของแมกนิจูด กับ มาตราริกเตอร์, สืบค้นจาก: https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/10592

ข่าวสารที่่คล้ายกัน