เมื่อกินเหลือ...

เมื่อกินเหลือ...

02-12-2021
เมื่อกินเหลือ...

ที่มา ; https://pantip.com/topic/35158449

 

    เริ่มต้นโดยหาถังพลาสติกพร้อมฝาปิดขนาดตามความต้องการ โดยเจาะรูรอบถังเพื่อใช้เป็นช่องระบายอากาศ และอาจจะพันด้วยตาข่ายหรือตาข่ายไนล่อนสีฟ้าเพื่อป้องกันแมลงวันมาวางไข่ ใส่เศษอาหาร มูลสัตว์ และเศษใบไม้ อย่างละ 1 ส่วนลงในถัง ผสมคลุกเคล้าให้ทั่วแล้วปิดฝา หากวันถัดไปมีเศษอาหารอีกก็ผสมมูลสัตว์และเศษใบไม้ในอัตราส่วนเดิมใส่ลงในถังแล้วใช้ไม้คนส่วนผสมให้คลุกเคล้ากันทุกวัน เช้า-เย็น ในช่วงสัปดาห์แรกอาจมีความร้อนและมีกลิ่นเหม็นเน่าเกิดขึ้น เราสามารถแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นได้โดยเติมน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์ เนื่องจากการเกิดกลิ่นเหม็นมีสาเหตุมาจากมีเชื้อจุลินทรีย์ที่ตายเน่ามากกว่าเชื้อที่ดี การเติมอาหารให้แก่จุลินทรีย์จะช่วยเพิ่มเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีให้มากขึ้นจึงลดการเกิดกลิ่นได้ สำหรับความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากจุลินทรีย์คายความร้อนออกมาเพื่อทำปฏิกิริยาย่อยสลาย หากความชื้นในถังหมักลดลงเกือบแห้ง ควรพรมน้ำเพิ่ม ใช้เวลาประมาณ 30 วัน จะได้ปุ๋ยหมักในปริมาตรที่ลดลงร้อยละ 40 หากปุ๋ยยังมีความชื้นอยู่ ควรงดพรมน้ำและปล่อยให้แห้งสนิท เพื่อให้จุลินทรีย์หยุดการย่อยสลาย

สุดท้ายเราจะได้ปุ๋ยหมักที่มีสีดำคล้ำ เปื่อยยุ่ย มีขนาดเล็กลง น้ำหนักเบา และไม่มีกลิ่นเหม็น พร้อมที่จะนำมาใช้ใส่ต้นไม้ อย่างไรก็ตามถึงเราจะรู้ว่ามีวิธีกำจัดมันอย่างไรเมื่อกินเหลือแล้ว แต่วิธีที่ดีที่สุดคือ การกินให้หมด ไม่เหลือทิ้ง วางแผนการกินจะช่วยลดขยะ ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero waste agriculture) ที่จะช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคให้เกิดความตระหนักและร่วมมือกัน เพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดีของทุกคน

 

เอกสารอ้างอิง: ภาคภูมิ ดาราพงษ์.  2556. Zero waste agriculture คืออะไร ทำได้ไหมบนพื้นที่สูง?

แหล่งที่มา: https://web2012.hrdi.or.th/HighlandDevelop/detail/2071/Zero-waste-agriculture-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87/

อังกาบดอย สำนักพิมพ์บ้านและสวน.  2564.  ขั้นตอนทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารต่าง ๆ ช่วยลดขยะในบ้าน

แหล่งที่มา: https://www.baanlaesuan.com/144482/garden-farm/farming-step-by-step/organic-fertilizer

ข่าวสารที่่คล้ายกัน